unnamed

جایگاه موسیقی در هنرهای هفتگانه

حتما شنیده اید که در هنرهای هفتگانه سینما هنر هفتم است و هنرهای نمایشی هنر ششم و …

اما هنر اول چیست؟

به تعبیر اهل هنر، موسیقی هنر اول است. اما چرا و به چه علت؟ در هر شاخه از هنرهای هفتگانه ردپایی از موزیک مشاهده می شود. موسیقی روح هنر است و به جرات میتوان گفت رشته های دیگر هنری نیز همه و همه از موسیقی تاثیر می گیرند زیرا موزیک مکمل هر اثر هنری است (البته لازم به ذکر است که در ساخت هر اثر هنری عواملی دست اندر کارند که لازم است همه انها دارای احساسات و دید کاری مشترک در مورد ژانر کاری مورد نظر باشند . گرچه  برخی معتقدند نیازی به این اشتراک نظر نیست، اما این هم عقیدگی قطعا موجب هم افزایی و پیشرفت کیفی محصول نهایی خواهد بود).

آیا موسیقی حذف شدنی ست؟

حتما تا کنون در یک گالری نقاشی قدم زده اید، در گالری قرار است شما نقاشی تماشا کنید اما در سالن، موزیک نیز در حال پخش است  یا در سینما وقتی مشغول دیدن فیلم هستید فرض کنید خبری از موسیقی فیلم نباشد، قطعا غیر قابل تصور است. بنابراین موسیقی را میتوان به جرات مکمل ۶ شاخه دیگر از هنرهای هفتگانه نامید.